Priser

Indmelding i PUC løber fra 5. januar til 4. januar uafhængigt af indmeldingstidspunkt. Der er både mulighed for at indmelde sig som flaske-dykker eller som fri-dykker.
Der er mulighed for at leje alt udstyr for 50 kr. per gang.
Som fri-dykker er det ikke muligt at låne SCUBA-grej, men gerne alt andet fx våddragt, finner, maske osv., stadig til 50 kr. per gang.

Af hvert medlemsskab går 350 kr. til obligatorisk indmeldelse i Dansk Sportsdykker Forbund. Er du allerede medlem af DSF gennem andre veje kan du sende os en mail og så kan vi kigge på en alternativ pris for medlemsskab.

Indmelding i PUC for studerende
Indmeldingsgebyr: 200 kr
Kontingent: 750 kr

Indmelding i PUC for ikke-studerende
Indmeldingsgebyr: 300 kr
Kontingent: 1050 kr

Fridykker
Indmeldingsgebyr: 200 kr.
Kontingent: 500 kr

Sen indmelding
Ved indmelding efter 1. september gives tilbud på dykkermedlemsskab for det restende år og kommende år for i alt 1200 kr., uafhængigt af studerende eller ikke-studerende.