Indmelding

Indmeldelse foregår ved at betale til PUC Konto i Jyske Bank:

Registreringsnummer:    6610
Kontonummer:                    1764975

Og derefter sende følgende oplysninger til info@panumunderwaterclub.dk

Navn:
Fødselsdato (ikke CPR-nummer):
Telefonnummer:
Mail:
Adresse:
Dykkercertifikat:
Studerende på Sund [Ja/Nej]:

Oplysningerne bruges til indmeldelse i PUC og DSF (Dansk SportsdykkerForening) samt til at sende medlemskort og medlemsbladet “Sportsdykkeren”.